Procjena štete

U Auto lim laku, osim što možete ugovoriti osiguranje vozila, za Vas ćemo odraditi procjenu eventualne štete.

Kao vanjski suradnici vršimo procjenu štete sa osiguravajućim drušvima: Sava, Triglav i HOK.